Process Management System

Process Management System

ระบบพัฒนากระบวนการทำงานภายในองค์กร ยกระดับประสิทธิภาพ พัฒนากระบวนการทำงานในภาพรวมให้ลื่นไหลไม่ติดขัด สามารถเชื่อมต่อระบบปฎิบัติการและระบบควบคุมการทำงานได้อย่างไร้รอยต่อ 

Process Management

ระบบพัฒนากระบวนการทำงานเหมาะกับธุรกิจประเภทใด

องค์กรขนาดใหญ่

ด้วยโครงสร้างขนาดใหญ่ ทำให้ไม่สามารถดูแลการทำงานได้ทั่วถึง ระบบการจัดการควบคุมการทำงาน เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยองค์กรวางแผนงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้เป็นระบบมากขึ้น

องค์กรขนาดเล็กถึงกลาง

อัพสเกลโครงสร้างบริษัทให้เติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยการพัฒนากระบวนการทำงานให้คล่องตัว ด้วยระบบ Workflow ที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ทีมทำงานได้รวดเร็ว ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

ธุรกิจขนส่งหรือโลจิสติก

ระบบติดตามการขนส่งสินค้าแบบเรียลไทม์ ติดตามและควบคุมการขนส่งสินค้าระหว่างสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ช่วยจัดเก็บข้อมูลสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ไปถึงยังจุดหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบและฟีเจอร์ทั้งหมด

All systems and features

Start process with different types of input Forms, Link, Document, API

Design work & approval flow

Each step fulfil by individuals or roles

Start process with different types of input Forms, Link, Document, API

Design work & approval flow

Each step fulfil by individuals or roles

Design your own organization structure

Output to other systems with API integration

Information Distribution Tracking

Design your own organization structure

Output to other systems with API integration

Information Distribution Tracking

Our Projects

โปรเจคทั้งหมด
ที่เราพาไปถึงเป้าหมาย

services & Capabilities

ร่วมเดินทางไปสู่เป้าหมายกับเรา

เพียงบอกโจทย์ของคุณ เราพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำอย่างตรงจุด

ร่วมเดินทางไปสู่เป้าหมายกับเรา

บริษัท อีเวนท์ บานาน่า จำกัด
อาคาร E88 ชั้น 1, 1599 ถนนสุขุมวิท, แขวงพระโขนง,
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ติดต่อเรา

ติดตามเรา